Struktura Instytutu

Zakład Psychologii Ogólnej i Pracy

 • dr hab. Romuald Derbis prof. UO – kierownik
 • dr Grzegorz Pajestka
 • dr Katarzyna Skałacka
 • dr Radosław Walczak
 • dr Tomasz Wirga
 • dr Przemysław Zdybek
 • mgr Arkadiusz Jasiński
 • mgr Jakub Filipkowski

Zakład Psychologii Osobowości i Emocji

 • dr hab. Barbara Mróz prof. UO – kierownik
 • dr Katarzyna Błońska
 • dr Agnieszka Gawor
 • dr Dominika Ochnik
 • dr Jan Pietraszko

Zakład Psychologii Rozwoju i Różnic Indywidualnych

 • dr hab. Aleksandra Rogowska prof. UO – kierownik
 • dr hab. Alicja Kalus prof. UO
 • dr Zofia Kardasz
 • dr Ewa Kiełek-Rataj
 • dr Barbara Zmaczyńska-Witek

Zakład Społecznej Psychologii Klinicznej

 • dr hab. Anna Bokszczanin prof. UO – kierownik
 • dr hab. Barbara Dolińska prof. UO
 • dr Anna Bronowicka
 • dr Anna Szałańska
 • dr Małgorzata Szarzyńska
 • mgr Wiktoria Kubiec
 • mgr Joanna Tyburczyk

Zakład Psychologii Zdrowia i Psychoprofilaktyki

 • ks. dr hab. Dariusz Krok prof. UO – kierownik
 • dr Joanna Dymecka
 • dr Angelika Kleszczewska-Albińska
 • dr Anna Machnik-Czerwik
 • mgr Rafał Gerymski