Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Wigilie, Andrzejki

Rokrocznie studenci Instytutu Psychologii organizują w grudniu wieczory wigilijne. Uczestnikami są sami studenci, pracownicy instytutu oraz zaproszeni goście.
Nieodłącznym elementem wigilii są przygotowywane przez studentów jasełka.

Fot. Paweł Kwasik