Zjazd: 1 - 22-02-2019 do 24-02-2019, Rok: 1z
Piątek Sobota Niedziela
7:30
7:45
8:00
8:15

8:15 - 10:30 mgr J. Bischof
s.SJO, J.ang
1Z-Lektorat, wybrane dni, Grupa: 1

8:15 - 10:30 mgr M. Nicieja
s.SJO, J.ang
1Z-Lektorat, wybrane dni, Grupa: 2
8:30
8:45
9:00

9:00 - 10:30 mgr Wiktoria Kubiec
s.310, Psychologia procesów poznawczych
1Z-Ćwiczenia, wybrane dni, Grupa: 2

9:00 - 10:30 dr A. Bronowicka
s.311, Podstawy pracy empirycznej
1Z-Konwersatorium, wybrane dni, Grupa: 1
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45

10:45 - 12:15 dr Joanna Dymecka
s.112, Psychologia procesów poznawczych
1Z-Wykład, wybrane dni

10:45 - 12:15 mgr J. Filipkowski
s.310, Psychologia procesów poznawczych
1Z-Ćwiczenia, wybrane dni, Grupa: 1

10:45 - 12:15 dr A. Bronowicka
s.311, Podstawy pracy empirycznej
1Z-Konwersatorium, wybrane dni, Grupa: 2
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30

12:30 - 14:00 dr Joanna Dymecka
s.112, Psychologia procesów poznawczych
1Z-Wykład, wybrane dni

12:30 - 14:45 mgr J. Filipkowski
s.310, Fakultet
1Z-Ćwiczenia, wybrane dni
Skuteczność wybranych metod terapeutycznych
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00

15:00 - 16:30 prof. A. Bokszczanin
s.112, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
1Z-Wykład, wybrane dni
15:15
15:30
15:45

15:45 - 17:15 dr T. Detyna
s.310, Kurs ogólnouczelniany
1Z-Ćwiczenia, wybrane dni
Patologia społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym
16:00
16:15
16:30
16:45

16:45 - 18:15 prof. A. Bokszczanin
s.112, Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
1Z-Wykład, wybrane dni

16:45 - 18:15 dr A. Bronowicka
s.311, Podstawy pracy empirycznej
1Z-Konwersatorium, wybrane dni, Grupa: 2
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

18:30 - 20:00 dr Joanna Dymecka
s.211, Psychologia procesów poznawczych
1Z-Wykład, wybrane dni

18:30 - 20:00 dr A. Bronowicka
s.311, Podstawy pracy empirycznej
1Z-Konwersatorium, wybrane dni, Grupa: 1
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45