Zjazd: 12 - 24-05-2019 do 26-05-2019, Rok: 4z
Piątek Sobota Niedziela
7:30
7:45
8:00
8:15

8:15 - 9:45 dr hab. A. Rogowska prof. UO
s.211, Wykład monograficzny
4Z-Wykład monograficzny, wybrane dni
Synaesthesia and individual differences
8:30

8:30 - 10:00 mgr R. Gerymski
s.310, Fakultet
4Z-Wykład, wybrane dni
Podstawy seksuologii
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00

10:00 - 11:30 dr hab. A. Rogowska prof. UO
s.211, Wykład monograficzny
4Z-Wykład monograficzny, wybrane dni
Synaesthesia and individual differences
10:15

10:15 - 12:30 dr Dominika Ochnik
s.310, Psychologia pracy
4Z-Wykład, wybrane dni
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

11:45 - 13:15 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.310, Podstawy pomocy psychologicznej
4Z-Wykład, wybrane dni
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30

13:30 - 15:00 Pracownik
s.310, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
Prof. B. Olszewska. Czy Kopciuszek była kłamczuchą? Od oczarowania do psychoanalizy baśni
13:45
14:00
14:15

14:15 - 16:30 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.310, Fakultet
4Z-Wykład, wybrane dni
Blaski i cienie praktycznej pracy psychologa
14:30
14:45
15:00
15:15

15:15 - 16:45 Pracownik
s.310, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
Prof. B. Olszewska. Czy Kopciuszek była kłamczuchą? Od oczarowania do psychoanalizy baśni
15:30
15:45

15:45 - 16:30 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.310, Fakultet
4Z-Wykład, wybrane dni
Blaski i cienie praktycznej pracy psychologa
16:00
16:15
16:30
16:45

16:45 - 18:15 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.310, Fakultet
4Z-Wykład, wybrane dni
Blaski i cienie praktycznej pracy psychologa

16:45 - 18:15 dr K. Skalacka
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

16:45 - 18:15 dr R. Walczak
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

16:45 - 18:15 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
17:00

17:00 - 18:30 Pracownik
s.310, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
Prof. B. Olszewska. Czy Kopciuszek była kłamczuchą? Od oczarowania do psychoanalizy baśni
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30

18:30 - 20:00 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.310, Podstawy pomocy psychologicznej
4Z-Wykład, wybrane dni
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45