Zjazd: 2 - 01-03-2019 do 03-03-2019, Rok: 4z
Piątek Sobota Niedziela
7:30
7:45
8:00
8:15

8:15 - 9:45 dr hab. A. Rogowska prof. UO
s.211, Wykład monograficzny
4Z-Wykład monograficzny, wybrane dni
Synaesthesia and individual differences
8:30

8:30 - 10:00 Pracownik
s.310, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
Prof. B. Olszewska. Czy Kopciuszek była kłamczuchą? Od oczarowania do psychoanalizy baśni
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00

10:00 - 11:30 dr hab. A. Rogowska prof. UO
s.211, Wykład monograficzny
4Z-Wykład monograficzny, wybrane dni
Synaesthesia and individual differences
10:15

10:15 - 11:45 Pracownik
s.310, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
Prof. B. Olszewska. Czy Kopciuszek była kłamczuchą? Od oczarowania do psychoanalizy baśni
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

11:45 - 13:15 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.211, Konteksty pomocy psychologicznej
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
12:00
12:15
12:30
12:45

12:45 - 14:15 prof. A. Bokszczanin
s.211, Stres i sytuacje trudne
4Z-Wykład, wybrane dni
13:00
13:15
13:30
13:45

13:45 - 16:15 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.211, Konteksty pomocy psychologicznej
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
14:00
14:15
14:30

14:30 - 16:00 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.310, Podstawy pomocy psychologicznej
4Z-Wykład, wybrane dni
14:45
15:00

15:00 - 16:30 dr R. Walczak
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

15:00 - 16:30 dr K. Skalacka
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni

15:00 - 16:30 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.xxx, Proseminarium
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15

16:15 - 17:45 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.310, Podstawy pomocy psychologicznej
4Z-Wykład, wybrane dni
16:30
16:45

16:45 - 18:15 Pracownik
s.310, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
Prof. B. Olszewska. Czy Kopciuszek była kłamczuchą? Od oczarowania do psychoanalizy baśni
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00

18:00 - 19:30 dr A. Kleszczewska-Albińska
s.310, Fakultet
4Z-Wykład, wybrane dni
Blaski i cienie praktycznej pracy psychologa
18:15
18:30

18:30 - 20:00 Pracownik
s.310, Kurs ogólnouczelniany
4Z-Konwersatorium, wybrane dni
Prof. B. Olszewska. Czy Kopciuszek była kłamczuchą? Od oczarowania do psychoanalizy baśni
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45