Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Wykłady otwarte prof. Camillo Di Giulio, czerwiec 2010

W dniu 1 czerwca 2010 na zaproszenie Instytutu Psychologii oraz Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego gościł u nas prof. Camillo Di Giulio z Uniwersytetu w Chieti (Włochy).
Profesor wygłosił dwa wykłady: “Is psychology a special phase of brain physiology?”
oraz “Psychobiology of aging”
Professor Camillo Di Giulio, jest profesorem psychologii i medycyny. Reprezentuje Department of Basic and Applied Medical Sciences, “G D’Annunzio” University of Chieti-Pescara, Italy. Jest wykładowcą akademickim w obu tych dyscyplinach wiedzy. Ponadto zajmuje się badaniami naukowymi i ma ogromny dorobek publikacyjny w renomowanych międzynarodowych czasopismach. W badaniach specjalizuje się w psychologii i fizjologii procesu starzenia organizmu, w stanach niedotlenienia i odpowiedzi tkanek na niedotlenienie, w tym w szczególności zaburzeń czynności mózgu. Prof. Di Giulio także koordynuje wymianę w programie ERASMUS ze strony włoskiej z UO.

prof. Camillo Di Giulio

prof. Camillo Di Giulio

prof. Camillo Di Giulio

prof. Camillo Di Giulio

Data publikacji w serwisie: 01-06-2010 12:27:06

Powrót »