Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Wykład otwarty prof. dr hab. Stanisława Z. Kowalika

Zapraszamy na wykład otwarty “O tworzeniu wiedzy naukowej – perspektywa psychologiczna”, który odbędzie się 18 maja 2023r. o godzinie 11.30 w sali audytoryjnej im. Andrzeja Szmajkego w Instytucie Psychologii.

Wystąpienie Profesora S.Z. Kowalika jest efektem Jego analizy uwarunkowań psychologicznych prowadzenia działalności badawczej, która doprowadziła do wyróżnienia czterech etapów rozwoju nauki, zgodnie ze zmieniającymi się rolami społecznymi badaczy (etap myślicieli, uczonych, naukowców i ekspertów). Profesor wykazuje także, że inne są uwarunkowania psychologiczne prowadzenia działalności badawczej na poszczególnych etapach rozwoju nauki oraz poddaje w wątpliwość sposoby prowadzenia badań przez przedstawicieli nauk przyrodoznawczych i społeczno-humanistycznych.

Data publikacji w serwisie: 04-05-2023 06:53:10

Powrót »