Praktyki studenckie

Informacje ogólne

Specjalizacja kliniczna

  • Ramowy opis obszarów działań psychologów klinicznych, przykłady miejsc, w których możliwe jest staranie się o zgodę na odbywanie praktyk. Zobacz opis…
  • Opinia opiekuna stażu i karta przebiegu praktyk.
  • Przykładowe adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny gdzie można odbywać praktykę. Zobacz listę…

Specjalizacja społeczna

  • Zarys możliwych do odbycia w ramach praktyk studenckich obszarów działań psychologów społecznych Zobacz…
  • Opinia opiekuna stażu i karta przebiegu praktyk.
  • Przykładowe adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny gdzie można odbywać praktykę. Zobacz listę…

Specjalizacja ogólna

  • Zarys możliwych do odbycia w ramach praktyk studenckich obszarów działań psychologów społecznych Zobacz…
  • Opinia opiekuna stażu i karta przebiegu praktyk.
  • Przykładowe adresy placówek Towarzystwa Rozwoju Rodziny gdzie można odbywać praktykę. Zobacz listę…

Praktykami studenckimi zajmuje się dr Tomasz Wirga